Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Προωθεί στην Ρουμανία την αγριαγκινάρα


Η πράσινη ενέργεια έχει μπει για τα καλά σε τροχιά υλοποίησης σε πολλές χώρες.

Στη Ρουμανία συγκεκριμένα υλοποιείται πρόγραμμα καλλιέργειας 300.000 στρεμμάτων με αγριαγκινάρα για την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας ίσης με αυτή που παράγεται από 300.000 τόνους ισοδύναμου πετρελαίου ετησίως, στο οποίο το ρόλο του επιστημονικού συμβούλου έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Πρόκειται για το πρώτο από μια σειρά μεγάλων προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ το εν λόγω πρόγραμμα γίνεται σε περιοχές της ανατολικής Ρουμανίας από το εργαστήριο Γεωργίας της Γεωπονικής Σχολής και το διευθυντή καθηγητή Νίκο Δαναλάτο.

Το εργαστήριο Γεωργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ασχοληθεί εκτενώς με την καλλιέργεια αγριαγκινάρας και την παραγωγή βιομάζας, καθώς το προϊόν που παράγει το εν λόγω ενεργειακό φυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς αντικατάσταση του πετρελαίου θέρμανσης σε βιομηχανική έως και οικιακή χρήση.

Από πειράματα που πραγματοποίησε το εργαστήριο σε καλλιέργειες αγριαγκινάρας διαπιστώθηκε ότι μπορεί να παραχθεί από το πολυετές αυτό φυτό και τη βιομάζα του, ένα στερεό καύσιμο το οποίο σε αυτή τη μορφή μπορεί να παράγει θερμική ενέργεια ικανή να αντικαταστήσει το πετρέλαιο θέρμανσης για βιομηχανική και οικιακή χρήση αλλά και να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα σε μονάδες μικρής ή μεγάλης εγκατεστημένης ισχύος.

Πηγή: ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: