Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Έκλεισαν 236 Αστυνομικοί Σταθμοί....

Από 12/02/2010 καταργήθηκαν οι κατωτέρω Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας:

α. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αισύμης, Νίψης, Συκορρά−
χης, Λευκίμμης και Σιδηρού, της Αστυνομικής Διεύθυν−
σης Αλεξανδρούπολης.
β. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Λεπτής, Ριζίων, Χανδρά,
Μάνης, Θουρίου, Βρυσικών, Πενταλόφου, Σπηλαίου και
Μαρασίων, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ορεστιάδας.
γ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αιγείρου, Αμαξάδων, Νέας
Σάντας, Στρύμης, Αράτου, Αρίσβης και Ραγάδας, της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης.
δ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Εξοχής, Τοξοτών και Κοτύ−
λης, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης.
ε. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Πρίνου και Καλλιράχης, της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας.
στ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Ξηροποτάμου, Σιταγρών,
Μαυρολεύκης, Κυριών, Χωριστής, Μικροπόλεως, Καλής
Βρύσης, Περιθωρίου, Λευκογείων και Ποταμών, της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Δράμας.
ζ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Δραβίσκου, Παλαιοκώμης,
Χειμάρρου, Αγκίστρου και Νέων Κερδυλλίων (περιορι−
σμένης χρονικής διάρκειας), της Αστυνομικής Διεύθυν−
σης Σερρών.
η. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Γερακινής, Ορμυλίας, Βρα−
στάμων, Νέας Ποτίδαιας, Στρατονίκης, Παλαιοχώρας,
Νικήτης και Ουρανούπολης, της Αστυνομικής Διεύθυν−
σης Χαλκιδικής.
θ. Ο Αστυνομικός Σταθμός Κίτρους, της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Πιερίας.
ι. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αψάλων, Εξαπλατάνου, Νότι−
ας, Όρμης, Σωσάνδρας, Φούστανης, Δροσερού, Καρυώ−
τισσας, Μυλοτόπου, Παναγίτσας, Πετραίας και Λουτρών
(περιορισμένης χρονικής διάρκειας), της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Πέλλης.
ια. Ο Αστυνομικός Σταθμός Μυλοχωρίου, της Αστυ−
νομικής Διεύθυνσης Κιλκίς.
ιβ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αιανής, Άνω Κώμης, Ξηρο−
λίμνης, Βαθυλάκκου, Λειβαδερού, Βελβενδού και Εράτυ−
ρας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης.
ιγ. Ο Αστυνομικός Σταθμός Σκλήθρου, της Αστυνομι−
κής Διεύθυνσης Φλώρινας.
ιδ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Κορησού, Μεσοποταμιάς,
Κλεισούρας, Μακροχωρίου, Αυγής, Βογατσικού, Διπο−
ταμιάς και Επταχωρίου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Καστοριάς.
ιε. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αγίου Γεωργίου, Βατολάκκου,
Κνίδης, Μαυραναίων, Σαρακίνας, Τρικοκκιάς, Μεγάρου και
Σπηλαίου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Γρεβενών.
ιστ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Δολιανών, Βουτσαρά, Δι−
στράτου και Γρεβενιτίου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Ιωαννίνων.
ιζ. Ο Αστυνομικός Σταθμός Λιά, της Αστυνομικής Δι−
εύθυνσης Θεσπρωτίας.
ιη. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Μυρσίνης, Άσσου, Κυψέλης,
Χειμαδιού, Γοργομύλου, Κερασώνα, Βρυσούλας και ο
Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Πάργας (περιορισμέ−
νης χρονικής διάρκειας), της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Πρεβέζης.
ιθ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Μηλιανών και Γραικικού,
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας.
κ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Μακρυχωρίου, Καλαμακίου,
Μηλέας, Πυθίου, Δομένικου, Κρανέας, Γόννων, Πυργετού,Στομίου και Ναρθακίου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Λαρίσης.
κα. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αιγείρας, Ισώματος, Ερυ−
μανθείας, Σταυροδρομίου, Κερτέζης, Μανεσίου, Δαφνών,
Λάππα, Λουσικών, Ριόλου και Αροανίας, της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Αχαΐας.
κβ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Εφύρας, Χαβαρίου, Τρα−
γανού, Καλλιθέας, Κούμανη, Λάλλα και Γούμερου, της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας.
κγ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Ευηνοχωρίου, Αγγελοκά−
στρου, Κατοχής, Νεοχωρίου, Σταμνάς, Μαχαιρά, Παλαιο−
μάνινας, Κάτω Μακρυνούς, Ματαράγκας, Άνω Χώρας και
Ριγανίου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας.
κδ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Παναιτωλίου, Σκουτεράς,
Λεπενούς, Γέφυρας Αχελώου, Λουτρού, Μοναστηρακίου,
Δρυμώνα, Καλλιθέας, Αρχοντοχωρίου, Φυτειών, Αμορ−
γιανών, Πατιόπουλου, Ποταμούλας και Ορφανού, της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας.
κε. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Μοσχοχωρίου, Θερμοπυ−
λών, Μπράλου, Παύλιανης, Εκκάρας, Μελιταίας, Ομβρι−
ακής, Αγίου Γεωργίου, Τυμφρηστού, Πύργου και Καλα−
ποδίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φθιώτιδος.
κστ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Μεγάλου Χωρίου και
Αγράφων, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευρυτανίας.
κζ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Μαυροματίου, Καπαρελίου
και Ασωπείας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας.
κη. Ο Αστυνομικός Σταθμός Κομήτου, της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Ευβοίας.
κθ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αμυγδαλιάς, Αρτοτίνας,
Κροκυλείου και Αθανασίου Διάκου, της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Φωκίδος.
λ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Ασσέας, Πιάνας, Νεστάνης,
Παρθενίου, Καστρίου, Κολλινών, Βλαχοκερασιάς, Δυρ−
ραχίου, Ίσαρη, Λεονταρίου, Καρύταινας, Παραδεισίων,
Σκορτσινού, Χώρας, Λουτρών, Βελιμαχίου, Κοντοβά−
ζαινας, Βαλτεσίνικου, Σέρβου, Στεμνίτσας, Παλούμπας,
Δάρρα, Πρασίνου, Άστρους, Αγίου Ανδρέα, Κοσμά και
Πουλίθρων, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αρκαδίας.
λα. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Λυρκείας, Αχλαδόκαμπου,
Λιμνών και Αραχναίου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Αργολίδος.
λβ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Περαχώρας, Σχοίνου, Κλη−
μεντίου, Πιτσών, Τρικάλων, Καστανιάς και ο Σταθμός
Τουριστικής Αστυνομίας Ξυλοκάστρου, της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Κορινθίας.
λγ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Σκούρας, Καρυών, Συκέας,
Ρειχέας, Γερολιμένα, Άρνης και Μυρσίνης, της Αστυνο−
μικής Διεύθυνσης Λακωνίας.
λδ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Θουρίας, Αρτεμισίας,
Μεθώνης, Χανδρινού, Χατζή, Λογγά, Σιδηροκάστρου,
Ανδρούσας, Αριστομένη, Τρικόρφου, Βαλύρας, Δωρί−
ου, Ψαρίου, Κάμπου, Αγίου Νικολάου και Πλάτσας, της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: