Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Αλλάζουν τα πάντα στις προσλήψεις...


Νέο τοπίο στις προσλήψεις του Δημοσίου, με οριστική κατάργηση των stage και εξάλειψη των εξαιρέσεων από το ΑΣΕΠ, φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
Είναι χαρακτηριστικό ότι υπηρεσίες όπως η Πυροσβεστική, η Δημοτική Αστυνομία, το Λιμενικό και οι ειδικοί φρουροί, για την εξέταση ενστάσεων θα υπάγονται στο εξής στο ΑΣΕΠ , ενώ οι νοσηλευτές θα υποχρεούνται να υπηρετούν για τουλάχιστον 5 χρόνια εκεί όπου προσλαμβάνονται, προκειμένου να αποφευχθούν οι αποσπάσεις.

Δίνει επίσης τη δυνατότητα πρόσληψης νέων συμβασιούχων στους δήμους και τις νομαρχίες της χώρας έως και το τέλος του 2011, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές συμβάσεις θα εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ και θα γίνονται με τα αντικειμενικά κριτήρια του Νόμου Πεπονή.
Οι καινοτομίες του νέου συστήματος προσλήψεων είναι:
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".
- Καταργείται η πριμοδότηση της μοριοδότησης του 50% για συμβασιούχους που συμπληρώνουν 24 μήνες προϋπηρεσίας. Η κατάργηση αφορά και τα ΚΕΠ.

- Καταργείται η προφορική συνέντευξη με εξαίρεση την επιλογή επιστημονικού προσωπικού σε θέσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Η συνέντευξη διενεργείται από το ΑΣΕΠ και αιτιολογείται ο αποκλεισμός υποψηφίου.

- Ισορροπείται η μοριοδότηση των υποψηφίων με προσόντα και επιστημονικούς τίτλους και εκείνων που απέκτησαν πολύτιμη εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

- Καταργείται το κριτήριο της ηλικίας.

- Το 50% των θέσεων καλύπτεται από νέα άτομα που δεν διαθέτουν εμπειρία.

- Το τεστ δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ ισχύει για δέκα χρόνια και έχει κλίμακα από 0 μέχρι 100 μονάδες.

- Αυξάνει από 100 σε 110 ο συντελεστής βαρύτητας του τίτλου σπουδών.

- Καταργείται η μοριοδότηση των σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης (70 μονάδες).

- Αυξάνεται από 300 σε 400 η μοριοδότηση του διδακτορικού και από 150 σε 200 του μεταπτυχιακού.

- Ο δεύτερος τίτλος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προσμετράται κατά 30%.

- Η εμπειρία μετράει επτά μονάδες για κάθε μήνα σε σύνολο 60 μηνών (ανώτατο όριο 420 μόρια).

Ειδικά στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου ο χρόνος ανεργίας μοριοδοτείται με 200 μονάδες για τέσσερις μήνες και 75 μονάδες μέχρι τον πρώτο χρόνο (ανώτατο όριο 800 μονάδες).

- Μοριοδοτούνται με επιπλέον μόρια (50 μόρια για κάθε παιδί) οι γονείς και τα τέκνα των μονογονεϊκών οικογενειών.Πηγή: Τα Νέα, Ελευθεροτυπία, ΑΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: