Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

Διατροφικό σκάνδαλο με τουρκικά αχλάδια καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Την παρουσία του ιδιαίτερα τοξικού φυτοφάρμακου αμιτράζ σε αχλάδια που έχουν εισαχθεί από την Τουρκία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστοποιεί με επιστολή του προς την Επίτροπο για θέματα υγείας και προστασίας των καταναλωτών, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής.

Όπως τονίζει ο Νίκος Χουντής, "το πολύ επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία φυτοφάρμακο αμιτράζ, βρέθηκε σε ποσότητες πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο σε αχλάδια που έχουν εισαχθεί μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στη Γερμανία με αποτέλεσμα τώρα να αποσύρονται από την αγορά".

Στην επιστολή του, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται τον Κανονισμό 178/2002 "για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και την ασφάλεια των τροφίμων" και τον Κανονισμό 396/2005 "για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα" και ζητά από την αρμόδια Επίτροπο, Αντρούλα Βασιλείου, τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: